Франчайзинг и партньорство

Кои сме ние

Франчайзинг

Желаете ли сигурна инвестиция в бизнес с над 3000 годишна история, успешно наложен в България? Присъединете се към Национална верига заложни къщи Доверие , за да  осигурите достъпен и бърз способ за алтернативно финансиране  на принципа заем срещу залог за всеки клиент. Предлагаме  Ви да станете наш франчайзинг партньор във вашия град, и да разберете защо мотото ни е - НИЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ! Единствено Национална верига заложни къщи Доверие от момента на  създаването си се е стремяла да покаже другото лице на заложните къщи и да създаде различна репутация на бранша като цяло. С максимална прозрачност и ясни условия си поставяме и постигаме все по-високи цели. Една от тези цели е да наложим нашата политика на коректност и яснота като еталон на работа в цялата страна. За това и условията на нашия франчайзинг защитават не само нашите права като франчайзодатели ,но и Вашите като наши партньори и съмишленици. Условията на нашия франчайзинг са уникални и достъпни за всеки инвеститор и предприемач, желаещ работещ бизнес, без да се ангажира с поддържането ,утвърждаването и създаването му.Ние сме мост между положените минимални усилия и постигнатите максимални резултати.  

Национална верига “Заложни къщи Доверие”  от 1995 г.  предоставя най-добрите условия в сферата на отпускането на заеми срещу залог.  Заложните къщи от веригата са символи на ДОВЕРИЕ и сигурност за всеки  клиент. Именно многобройните ни лоялни клиенти са гаранцията за нашия успех. Те се превърнаха в стимул да разширим веригата от заложни къщи. Успешната ни бизнес стратегия доведе до откриването на много активно работещи офиси на територията на цялата страна. През 2009 г. Национална верига “Заложни къщи Доверие”  откри 6 нови офиса, 3 от които се превърнаха в  наши надеждни франчайзинг партньори. Главният офис,  управлението и контролът на националната верига от заложни къщи се намират в гр. Велинград,защото основите на бизнеса ни са поставени там!  Чрез разширяването на веригата заложни къщи се стремим да популяризираме сред обществото нашия бизнес, който заема специфична част от финансовия сектор на икономиката и е от голямо значение за препитанието на обикновения българин.

Заложни къщи Доверие притежават единствени правата за легитимиране на своята дейност чрез Символът на заложните къщи трите топки, свързани към един център на територията на Република България посредством регистрирана в Патентно ведомство търговска марка №75556. Историческите извори свързват произхода на този символ с герба на фамилия Медичи, които  са били еталон за благосъстояние и успехи във финансовата сфера и отпускането на заеми срещу залог.


Първоначална инвестиция

Откриване на малък офис  - в размер до 30 000 лв.
Откриване на голям 
 офис  - в размер до 50 000 лв.

  *Забележка:  Параметрите на Вашата първоначална инвестиция покриват разходи по оборувдване,  изграждане и първоначално зареждане с оборотни средства за отваряне на офис по стандартите на фирмата и Българското законодателство ,и се реализира до отваряне на обекта."ИНВЕСТИЦИОНЕН ПАКЕТ" 

Допълнителна инвестиция

  малък офис  - от 40 000 лв. до 90 000 лв.
 голям 
 офис  - от 70 000 лв. до 130 000 лв.
  *Забележка: Параметрите на Вашата допълнителната инвестициа се влагат изключително в  оборотни средтсва,и се реализира за срок от 12 месеца от отварянето на офиса. "ИНВЕСТИЦИОНЕН ПАКЕТ"

 
 

Месечна /роялити/ такса

 

 12% от реализираната печалбата /при „франчайз стандарт”/

 от 10% до 58% месечен девидент /при инвестиционно сътрудничество/

Срок на договора за франчайзинг

 

5 години /С възможност за удължаване/