Франчайзинг
Основна информация

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПАКЕТА НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИНВЕСТИЦИЯ  ВКЛЮЧВА:

1.Цялостно маркетингово проучване- включва позициониране и проучване на маркетинговия макро и микроклимат.

2.Консултация за външен и вътрешен дизайн- нашите специалисти ще изготвят цялостната визия на Вашия обект и ще Ви консултират относно необходимостта от допълнителни рекламни материали.

3.Офис оборудване -стилажи,бюра,витрини,столове,шкафове,техника за видео наблюдение,IT техника,и други офис консумативи

4.Административен достъп до фирмения сайт и онлайн магазин

 -реклама в интернет пространството и в града, в който се намира офисът Ви.

-предлагането  на всички налични стоки от вашият обект в онлайн магазин

5.Външна реклама-табели, транспаранти, винили, аранжиране на витрините

6. Флаери, брошури и плакати за първоначална реклама: Получавате възможност да се възползвате от изградената вече национална рекламна кампания.

7.Първоначално обучение на персонала/не включва разходи за транспорт и престой/

8 .Оперативно ръководство /безплатно за период от 6 месеца  само при  сключване на договор за инвестиционно сътрудничество/

-включващо администриране от екип на счетоводители, финансови мениджъри, помощни комисионери, IT специалисти, юристи, ревизори, рекламен консултант и др.

-24 часово видеонаблюдение от звено за самоохрана

9.Управленски софтуер

/специално разработен по изискванията на Наредбата за заложните къщи/

10.Първоначално зареждане на обекта с необходимите оборотни средства.


 

Параметрите на  гореизброените точки са базирани на дългогодишния ни опит в откриването на офиси в национален мащаб и партньорството ни с водещи фирми в сферата на услугите:

                       -АНДИ БГ/видеонаблюдение/,ВИДЕО СЕРВ/видеонаблюдение/ТЕБИКС/охранителна техника/ФАИ/мебели и обзавеждане/МЕБЕЛНА КЪЩА ЯВОР,ДЮК/охранителни щори/,печатница БОСТОН/реклама и дизайн/,ЗВМИ ООД/ реклама и дизайн /,УНИКАСТ/бижутерски принадлежности, OFFICE ONE SUPERSTORE, OFFICE EXPRESS /офис консумативи/ , и много други наши бизнес партньори.


 

 

 


Основи на бизнес модела

 Ако се възползвате от предлагания от нас бизнес модел, Вие не само минимизирате многократно вероятността за неуспех, но и реализирате редица икономии от мащаба на Вашата дейност. Вие получавате възможността да управлявате и контролирате развитието на обекта си сам. Нашата задача е да  одобрим и обучим квалифицирани  кадри,включително Вас или друг член от семейството Ви, които ще работят успешно за разработването на обекта Ви

Какво предлагаме

 

  -  готов бизнес модел – превръщайки се в наш франчайз партньор Вие започвате да работите веднага, спестявайки си дългите години на опити и грешки;

-   координиране и администриране от централен офис;

-   цялостно маркетингово проучване;

-   професионално обучение от екип специалисти;

-   изцяло обновен собствен софтуер, приведен в съответствие с изискванията на нормативната база в страната;

-   пълна информационна обезпеченост;

-   счетоводен отдел;

-   юридически консултации

-   оперативно ръководство;

-   изградена система за видеоконтрол и сигурност;

-   съдействие при осъществяване на рекламната политика;

-   стратегия за икономичност ,ефективност,ефикасност и рентабилност;

-   ценова политика, формиране на цени и ценообразуване;

-   широк спектър от стоки и услуги;

-   висока доходност;

-   гъвкава схема с възможност за последващо развитие и инвестиции в други офиси;

-   ликвидност – ако някой ден решите да се откажете от направената инвестиция франчайз моделът, който предлагаме Ви позволява бързо и изгодно да продадете бизнеса си на нас – вашият франчайзодател.

 


Параметри на франчайз обекта

-          позициониране на ключови и комуникативни места;

-          населени места с не по-малко от 10 000 жители;

-          помещенията може да бъдат както взети  под наем, така и собствени;

-          квадратурата на офиса се определя в зависимост от местонахождението и

размера на първоначалната инвестиция;

-          цялостният маркетинг относно местоположението на обекта се поема от екипа на "Заложни къщи Доверие".

Таргет група

 

-          хора от всички социални и етнически групи;

-          търсещите бърз заем с минимален разход на време;

-          обременените с множество кредити от различни  институции;

-          желаещите да избегнат бюрокрацията и тромавата банкова система;

-          хората, които не искат да се обвързват с високи месечни  вноски и вариращи лихвени нива.

 

 

 

 

 

 


Изисквания към франчайзополучателя за сключване на договор

 

-  да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

- не може да бъде лице, обявявано в несъстоятелност като ЕТ или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество или, което се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

- лицето да не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

- да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност;

- може да бъде както физическо ,така и юридическо лице;

- при Франчайзинг –СТАНДАРТ да регистрирате за собствена сметка търговско дружество , като се ползва нашата търговска марка.

- при ИНВЕСТИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО  да сключи договор за съвместна дейност.

 


Нуждаем се от

 -  амбиция, коректност и развит търговски нюх със стремеж към развитие.

-  лидерски качества

-   компетентност, целеустременост и харизматичност;

-   комуникативност , позитивизъм и желание за реализация;

Нашият франчайзинг е изключително удобен за амбициозни и целеустремени хора, които с готовност ще работят и ще са пряко ангажирани с развитието на общата ни дейност.

ИНВЕСТИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Ви дава възможност да инвестирате в бизнес с висока доходност без да сте пряко ангажиран с развитието му,като размера на инвестицията Ви
е съобразен с вашите индивидуални възможности.

Франчайзинг –СТАНДАРТ Ви прави неразделна част от механизма на Национална верига *Заложни къщи Доверие* . Чрез него Вие получавате идеи “от извора”  и се сдобивате с възможността не само пряко да наблюдавате развитието на обекта си ,но и да вземате активно участие в неговото разработване.

При  интерес от Ваша страна, конкретните параметри на Вашата инвестиция могат да бъдат уточнени на среща с представители на Заложни къщи Доверие .

 

                                   За контакт :

                                  GSM: 0878  611 000

                                  Fax : 0359 5 10 78

                                  Национален телефон: 0700 10 108

                                  e-mail: zkdoverie.franchaizing@gmail.com


Нормативни документи