Франчайзинг
Основна информация

 

  Национална верига “Заложни къщи Доверие” предлага на българския пазар нов тип инвестиционно сътрудничество. Предоставяме на партньорите си изграден обект “до ключ”, оборудван и приведен в готов за работа вид.

   Ние сме различни, защото при нас инвестирате в бизнес, разработен и наложен на българския пазар. Бизнес,  който Ви носи много добри доходи. Не се налага да изграждате офис, да влагате усилия в реклама, надписи, табели, печатни материали, цветове и дизайн на обекта и др. носители на търговската марка. Инвестирайки при нас, Вие си спестявате усилията, свързани с подбора на персонала, изграждането на маркетингова стратегия, набавянето на документите, изисквани съгласно нормативната уредба. Получавате висока доходност с минимални услилия и без излишна загуба на време. Ние поемаме всички отговорности свързани с разработването на вашата инвестиция. Единственото, което трябва да направите е да ни се доверите и да се радвате на на успеха на Вашия обект. Даваме Ви спокойствието да наблюдавате възходящото развитие на Вашата инвестиция и възможността да насочите вниманието си към друга сфера от дейността Ви.

     Единствено при нас получавате възможност да давате препоръки и съвети относно развитието и оптимизирането на работата в офиса Ви. Ние ще работим упорито, за да се превърнем в източник на стабилни доходи .

 


Основи на бизнес модела-първоначална инвестиция до 30 000 лв. за стартиране на малък офис

 ·площ до 30 кв.м.

 ·обслужва се от един служител

-първоначална инвестиция до 50 000 лв. за стартиране на голям офис;

 ·площ над 40 кв.м

 ·обслужва се от минимум двама служители

- първоначалната инвестиция се влага в ДМА –офис оборудване,системи за сигурност и помощни средства. Включени са разходи за: реклама и дизайн на обекта, за подбор и оценка на кандидатите, административни разходи, включващи услуги на консултанти, адвокати, счетоводители и т.н.; оценка на помещението, включваща разходи за транспорт, престой и др.; за обученние на служителите и най-вече за захранване на обекта с оборотни средства;

-първоначалната инвестиция се реализира до отваряне на обекта;

-последваща инвестиция между 40 000 и 90 000 лв. за малък офис;

-последваща инвестиция между 70 000 и 130 000 лв. за голям офис;

-последващата инвестиция се реализира в срок до 12 месеца от отварянето на обекта;

-пълна възвръщаемост на цялостната инвестиция се постига след 18-24 месеца в зависимост от раздадените заемни средства;

 

-само при този вид инвеститорът може да се откаже във всеки един момент с тримесечно предизвестие, като получава обратно стойността на направената инвестиция, с изключение на вложените средства  в ДМА;

 ВАРИАНТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО:

 -месечен дивидент в размер на 58% от печалбата за инвеститора при 100 %  инвестиция от  негова страна . 
 -месечен дивидент в размер на 30% от печалбата при съотношение  50 %   инвестиция от  страна на инвеститора ,и 50% инвестиция на "Заложни къщи Доверие". 
 -месечен дивидент в размер на 22% от печалбата при съотношение  40 %   инвестиция от  страна на инвеститора ,и 60% инвестиция на "Заложни къщи Доверие". 
 -месечен дивидент в размер на 15% от печалбата при съотношение  30%   инвестиция от  страна на инвеститора ,и 70% инвестиция на "Заложни къщи Доверие".
 -месечен дивидент в размер на 10% от печалбата при съотношение  20 %   инвестиция от  страна на инвеститора ,и 80% инвестиция на "Заложни къщи Доверие". 
 
*дивидентите по горе посочените варианти се разпределят след  възвръщане на  инвестицията в пълен размер  в съотношението по което е направена от патньорите  , и след приспадане на текущите месечни разходи .

-срок на договора – 5 години с възможност за  подновяване.

 

 

 

 

 

 


Какво предлагаме

 

- готов бизнес модел – превръщайки се в наш  партньор Вие започвате да работите веднага, спестявайки си дългите години на опити и грешки;

- цялостно маркетингово проучване;

- професионално обучение от екип специалисти;

- иновативен софтуер, приведен в съответствие с изискванията на нормативната база в страната;

- пълна информационна и документална обезпеченост

- счетоводен отдел;

- юридически консултации.

- цялостно управление,координиране и администриране от централен офис;

- оперативно ръководство;

- изградена система за видеоконтрол и сигурност;

- осъществяване на рекламната политика;

- широк спектър от стоки и услуги;

- висока доходност;

- гъвкава схема с възможност за последващо развитие и инвестиции в други офиси;

- ликвидност – ако някой ден решите да се откажете от направената инвестиция,партньорството  което предлагаме Ви позволява бързо и изгодно да продадете бизнеса си на нас – вашият инвестиционен партньор.

Единствено при нас получавате възможност чрез софтуер и видеоконтрол  да наблюдавате направената от Вас инвестиция 24 часа. Ако се възползвате от предлагания от нас бизнес модел, Вие не само минимизирате многократно вероятността за неуспех, но и реализирате редица икономии от мащаба на Вашата дейност. Нашата задача е да привлечем, интервюираме, одобрим и обучим квалифицирани  кадри, които ще работят успешно за разработването на обекта Ви.

 


Параметри на обекта

 -          позициониране на ключови и комуникативни места;

-          населени места с не по-малко от 10 000 жители;

-          помещенията може да бъдат както взети  под наем, така и собствени;

-          квадратурата на офиса се определя в зависимост от местонахождението и размера на първоначалната инвестиция;

-          цялостният маркетинг относно местоположението на обекта се поема от екипа на "Заложни къщи Доверие".

 

Таргет група

 -          хора от всички социални и етнически групи;

-          търсещите бърз заем с минимален разход на време;

 

 

 

 

 

 

-          хората, които не искат да се обвързват с високи месечни  вноски и вариращи лихвени нива.

 

 

 

 

 

 

 

-          желаещите да избегнат бюрокрацията и тромавата банкова система;

 

-          обременените с множество кредити от различни  институции;


Изисквания към инвеститора за сключване на договор

-   да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

-    не може да бъде лице, обявявано в несъстоятелност като ЕТ или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество или, което се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

-    лицето да не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

-     да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност;

-     не  е необходим предишен опит или специална квалификация;

-     партньори, притажаващи амбиция, коректност и развит търговски нюх със стремеж към развитие.

   В съвременните динамични условия Национална верига “Заложни къщи
Доверие” Ви предоставя възможност да се възползвате от огромния опит и
добре утвърдения имидж на веригата от заложни къщи в страната.
Инвестиционното партньорство, предлагано от нас  е предназначено за предприемачи,
целящи да развият бизнеса си чрез  предоставянето на заеми,
гарантирани със залог. Факт е, че в сравнение с партньорството
със ”Заложни къщи Доверие” няма дейност, която да Ви гарантира
по-бърза възвръщаемост на първоначалната инвестиция. Превъщайки
се в  наш  партньор, получавате висока норма на печалба и
стабилна доходност. Предлаганият от нас бизнес е подоходящ,
както за инвеститори, така и за амбициозни предприемачи, стремящи
се към сигурно и перспективно бъдеще. Предлагаме най-добрите условия
в бранша, както за клиентите, така и за инвеститорите си.

При  интерес от Ваша страна, конкретните параметри на Вашето партньорство могат да бъдат уточнени на среща с представители на Заложни къщи Доверие .

За контакт :

GSM:0878 611 000

Fax : 0359 5 10 78

Национален телефон :0700 10 108

e-mail : zkdoverie.franchaizing@gmail.com


Нуждаем се от

  -  амбиция, коректност и развит търговски нюх със стремеж към развитие.

-  лидерски качества

-   компетентност, целеустременост и харизматичност;

-   комуникативност , позитивизъм и желание за реализация;

Нашият франчайзинг е изключително удобен за амбициозни и целеустремени хора, които с готовност ще работят и ще са пряко ангажирани с развитието на общата ни дейност.

ИНВЕСТИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Ви дава възможност да инвестирате в бизнес с висока доходност без да сте пряко ангажиран с развитието му,като размера на инвестицията Ви
е съобразен с вашите индивидуални възможности.

Нормативни документи