Франчайзинг
Основна информация

 

   Национална верига “Заложни къщи Доверие” предоставя възможност да получите и стандартен тип инвестиционен франчайзинг. Ако сте амбициозен предприемач, притежаващ развит търговски нюх и стремеж към развитие, може да се възползвате от предлагания франчайзинг модел от вида готов бизнес формат. Предоставяме Ви възможност да се захванете с успешен бизнес, приемайки нашата утвърдена търговска марка. Модерната европейска визия и добре оборудваните офиси на веригата от заложни къщи  е добре позната сред населението на голяма част от българските градове. Възползвайте се от този вид франчайзинг, за да получите утвърден бизнес модел и възможност за бърз растеж на доходите си. Стандартният тип франчайзинг, за разлика от инвестиционния франчайз, дава възможност на франчайзополучателя не само да наблюдава възходящото развитие на своята инвестиция, но и пряко да участва в разработването на своя обект. При стандартния франчайзинг получавате възможността да управлявате, контролирате, координирате и развивате дейността на обекта си. Вие като Наш франчайз партньор се сдобивате с ключова роля в национална верига “Заложни къщи Доверие”. С помощта на Вашата инициатива, ръководен талант и себеотдаване ще се наредите сред нашите преуспели франчайополучатели. Притежавате ли уникалната комбинация между познание, опит и предприемачески дух Вие сте идеалният франчайзополучател на стандартен тип франчайз модел. 

 


Основи на бизнес модела

-  първоначална инвестиция  до 30 000 лв. за стартиране на малък офис

·   площ  до 30 кв.м.

·   обслужва се от един служител

- първоначална инвестиция до 50 000 лв. за стартиране на голям офис;

·  площ над 40 кв.м

·  обслужва се от  двама или повече служители

-   първоначалната инвестиция се влага в ДМА - охранителна и офис техника и помощни средства. Включени са разходи за: маркетинг, реклама, дизайн на обекта, за подбор, оценка, фирмено обучение на кандидатите и най-вече в оборотни средства за отваряне на обекта.

-   административните разходи - включващи услуги на консултанти, адвокати, счетоводители, финансови мениджъри и т.н.; оценка на помещението- включваща разходи за транспорт, престой , за първоначално обучение на служителите и други. 

-  първоначалната инвестиция се реализира изцяло до отваряне на обекта;

-  последваща инвестиция между 40 000 и 90 000 лв. за малък офис;

-  последваща инвестиция между 70 000 и 130 000 лв. за голям офис;

-  последващата инвестиция се реализира за срок до 12  месеца от отварянето на обекта и се използва изцяло за захранване на обекта с оборотни средства;

-  пълна възвръщаемост на цялостната инвестиция се постига след 18-24 месеца в зависимост от раздадените заемни средства;

-  след отваряне на обекта се заплаща месечна такса в размер на 12% от печалбата за изтеклия месец;

-  срок на договора – 5 години с подновяване.


Какво предлагаме

  -  готов бизнес модел – превръщайки се в наш франчайзинг партньор Вие започвате да работите веднага, спестявайки си дългите години на опити и грешки;

-   координиране и администриране от централен офис;

-   цялостно маркетингово проучване;

-   професионално обучение от екип специалисти;

-   изцяло обновен собствен софтуер, приведен в съответствие с изискванията на нормативната база в страната;

-   пълна информационна обезпеченост;

-   счетоводен отдел;

-   юридически консултации

-   оперативно ръководство;

-   изградена система за видеоконтрол и сигурност;

-   съдействие при осъществяване на рекламната политика;

-   стратегия за икономичност ,ефективност,ефикасност и рентабилност;

-   ценова политика, формиране на цени и ценообразуване;

-   широк спектър от стоки и услуги;

-   висока доходност;

-   гъвкава схема с възможност за последващо развитие и инвестиции в други офиси;

-   ликвидност – ако някой ден решите да се откажете от направената инвестиция франчайз моделът, който предлагаме Ви позволява бързо и изгодно да продадете бизнеса си на нас – вашият франчайзодател.

 Ако се възползвате от предлагания от нас бизнес модел, Вие не само минимизирате многократно вероятността за неуспех, но и реализирате редица икономии от мащаба на Вашата дейност. Вие получавате възможността да управлявате и контролирате развитието на обекта си сам. Нашата задача е да  одобрим и обучим квалифицирани  кадри,включително Вас или друг член от семейството Ви, които ще работят успешно за разработването на обекта Ви


Параметри на франчайз обекта

 

-          позициониране на ключови и комуникативни места;

-          населени места с не по-малко от 10 000 жители;

-          помещенията може да бъдат както взети  под наем, така и собствени;

-          квадратурата на офиса се определя в зависимост от местонахождението и

размера на първоначалната инвестиция;

-          цялостният мениджмънт относно местоположението на обекта се поема от франчайзодателя.

 

Таргет група

 

-          хора от всички социални и етнически групи;

-          търсещите бърз заем с минимален разход на време;

 

 

 

 

 

 

-          хората, които не искат да се обвързват с високи месечни  вноски и вариращи лихвени нива.

 

 

 

-          желаещите да избегнат бюрокрацията и тромавата банкова система;

 

-          обременените с множество кредити от различни  институции;


Изисквания към франчайзополучателя за сключване на договор

-  да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

- не може да бъде лице, обявявано в несъстоятелност като ЕТ или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество или, което се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

- лицето да не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

- да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност;

- може да бъде както физическо ,така и юридическо лице;

-  да регистрирате за собствена сметка търговско дружество , като се ползва нашата търговска марка.

 


Нуждаем се от

-  амбиция, коректност и развит търговски нюх със стремеж към развитие.

-  лидерски качества

-   компетентност, целеустременост и харизматичност;

-   комуникативност , позитивизъм и желание за реализация;

Нашият франчайзинг е изключително удобен за амбициозни и целеустремени хора, които с готовност ще работят и ще са пряко ангажирани с развитието на общата ни дейност.Франчайзинг –СТАНДАРТ Ви прави неразделна част от механизма на Национална верига *Заложни къщи Доверие* . Чрез него Вие получавате идеи “от извора”  и се сдобивате с възможността не само пряко да наблюдавате развитието на обакта си ,но и да вземате активно участие в неговото разработване.

 

При  интерес от Ваша страна, конкретните параметри на Вашия франчайз могат да бъдат уточнени на среща с представители на Дружеството .

 .

За контакт :

GSM:0889 333 100 / 0878 611 000

Fax : 0359 5 10 78

Национален телефон :0700 10 108

e-mail : zkdoverie.franchaizing@gmail.com

 

 

 

 

 

Нормативни документи