Франчайзинг
Основна информация

8


Основи на бизнес модела

9


Какво предлагаме

10


Параметри на франчайз обекта

11

Таргет група

12


Изисквания към франчайзополучателя за сключване на договор

13


Нуждаем се от

14

Нормативни документи