Services

Заеми срещу залог

Вашата малка банка

Заложните къщи от веригата “Доверие” предоставят на своите клиенти изгодни парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. При нас условията за отпускане на залог са лесноразбираеми и достъпни за всеки. Не натоварваме с излишни такси, комисионни и лихви. Дългодишният ни опит в тази специфична част от финансовата сфера ни дава възможност да прилагаме най-добрите методи за оценяване, а след това и съхраняване на Вашите вещи. Компетентните ни служители определят взаимноудовлетворяващи размери и срокове на предоставяните заеми.

Заложните къщи от веригата опускат дискретни заеми с минимален срок от 1 календарен  ден  и максимален срок до  30 календарни дни .

Оценяваме вещите по метода на ликвидационната стойност. Това е стойността в пари или друг еквивалент, за която ще се извърши сделката между нас и нашите клиенти, при положение, че и двете страни са информирани за обекта на сделката и никой  не е подложен на външен натиск за осъществяване на сделката. Ликвидационна стойност е сумата, която може да се реализира за дадена вещ, изложена на публичен търг или публичен продан за максимално кратко време при преобладаващите в момента икономически условия.
 

Заложените вещи се съхраняват в отделно помещение, ралично от помещението за работа с клиенти, в отделна опаковка с изписан номер на заложния билет. Осигурени са 24-часови охрана и видеоконтрол за по-голяма сигурност за приетите вещи като залог. 

Условията за удовлетворяване от заложените вещи, при невъзможност за погасяване на отпуснатия заем се прилагат еднакво и справедливо за всички клиенти от служителите в нашите офиси. След изтичането на срока, за който е отпуснат заема и след изтичането на гратисен период от  7 работни дни от датата на падежа, заемодателят има право сам да продаде заложената вещ.

Ако задължението за връщане на заетата сума бъде просрочено, ние като заемодател задържаме единствено заложената вещ за период от 7 работни дни след изтичане на падежа, като само съхраняваме вещта, без да имаме право да се разпореждаме с нея. До изтичането на този срок Вие имате право да върнете заетата сума, да изплатите всички начислени до момента лихви и такси и да получите обратно заложената вещ. За срока на просрочие заемателят дължи допълнителна такса в размер на 0,5% от размера на отпуснатия заем за всеки просрочен ден. В случай, че преди изтичането на този срок, бъде постигнато съгласие между нас и заемателя, вещта обезпечаваща заема, може да се съхранява при нас в срок от три седмици след изтичане на срока. 

При необходимост от бърз и лесен способ за взимане на заем, направете залог  на движима вещ във всеки град чрез офисите на Национална верига заложни къщи Доверие. Ще получите желания заем и една отлична възможност за погасяването му. Възползвайте се от услугите на Заложни къщи Доверие!


Финансов калкулатор

Финансов калкулатор

Заложни къщи Доверие предоставят бързи заеми срещу залог на движими вещи при следните условия:

  • максимален срок на заема - 30 календарни дни
  • минимален срок на заема - 1 календарен ден
  • размер на предоставения заем - до 500 000 лв.

 

В сила от 01.09.2009г


Brokers at home

Brokers at home

 National Chain “Pawn-offices Doverie” offers for the first time in Bulgaria the one of its kind service – personal consultant! Only with us, you may receive the most discrete and quick service to the door of your home. The only thing you have to do is to call the given telephone number to specify with your personal consultant the time and the place! S/he will come to you in the indicated by you day and time with a discrete car with no distinguishing marks, will make a professional evaluation of the chattel, which you would like to pawn and will prepare a contract in the office, which is most convenient for you! The “Personal Consultant” service gives you the opportunity to receive a quick credit without leaving your home. The chattels, for which you invested large sums, can repay you without your deprivation from them forever. The personal consultant gives you the opportunity to pawn jewelry, consumer and household goods, electric devices of large volumes and all other sorts of chattels. You receive the longest grace period and the most advantageous credit conditions against a pawn with us! It is only us who offer safety and discretion during the transportation and the storage of your objects. It is only in Pawn-offices “Doverie” and through your personal consultant that you may pawn without leaving your home the following:

-          All kind of white goods and appliances

Refrigerators, freezers, washing machines, dryers, irons, blenders, toasters, stoves, liquidizers, barbeques, coffee makers, microwave ovens, mixers, hair-dryers and hair-presses, TV sets, music systems, DVD players and home-theaters etc.

-          Office and computer equipment

Monitors, computers, laptops, printers, scanners, fax-machines, keyboards, mice etc.

-          Electrical devices and tools

Perforators, drillers, flex machines, grinding machines, motor-saws, toolkits, electric mowing machines etc.

-          Cars and heavy trucks

Trucks, jeeps, cars, regardless their condition, tractors, trailers, motor-bikes, scooters, ATVs

-          Auto-parts and auto-accessories

Wheel rims, tires, CD players for the automobile, amplifiers and loudspeakers for the automobile etc.

-          Construction equipment

dumpcrete truck, cranes

-          GSM appliances and accessories

-          Golden and silver items and all sorts of jewelry

-          Cameras and photo-cameras

-          Fishing accessories – boats, fishhooks, reels, nets

-          Others – tents, jets, bicycles, tourist trailers, fitness devices etc.

 

If your chattel is not within the above mentioned categories you may receive and adequate consultancy for it on 0700 10 108.

 

In order to request a meeting with your personal mobile consultant you should follow several easy steps:

 

 

 

 

 

 

 1. Call the national telephone line: 0700 10 108 or fill up the application form on our site: WWW.ZKDOVERIE.COM. You will reply several easy questions with regard to the condition of the chattel, which you would like to pawn.

2. Leave your telephone number for a feedback as well as an address and a day-hour which would be convenient for you to be visited at your home. 
3. We undertake all the evaluation, transportation and storage of your chattels. 
 
Without efforts and under the best conditions you receive a professional and discrete service! The correct evaluation of your chattels, the lowest possible interests and the longest possible grace period – this is a European level service, which you would not receive elsewhere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation and pledge of jewels

Evaluation and pledge of jewels
NEW!  Вече в Заложни къщи Доверие вие можете да получие бърз потребителски заем срещу залог на скъпоценни камъни. Единствено ние разполагаме с двама оценители на скъпоценни камъни, сертифицирани от израелския Институт за изучаване на диамантите, който е една от най-авторитетните организации подготвящи специалисти в областта на хемологията /науката изучаваща скъпоценните камъни/. В института се подготвят специалисти за ювелирната промишленост, които получаватат възможно най-добрата подготовка за оценката на скъпоценни камъни , чиито знания са ценени в международен мащаб.
За да заложите своя скъпоценен камък е необходимо да посетите офис на Заложни къщи Доверие, където в срок от 24 часа, той ще бъде оценен и в зависимост от пазарните цени на международните борси за диаманти към момента на залога ще получите справедлива оценката за вашите ценности.

За повече информация: 00359 879 998301