Статии

В заложните къщи продават наркотици

В питейни заведения и в заложни къщи се продават наркотични вещества на тийнейджърите в Разград. Това обяви на заседание на комисията по образование към Общинския съвет секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества Станислава Петрова.

Пред общинските съветници тя представи отчета за дейността на институцията през миналата година. Според него употребата на трева сред учениците се увеличава с бързи темпове, възпитаниците на гимназиите в нашия град пушенето на марихуана е нещо нормално и учениците пушат доста често. Според отчета се употребява и „чай” от т. нар. „Дизайнерски дроги” - наркотици, създадени така, че да заобикалят закона. Тези психоактивни субстанции се предлагат на пазара под безобидни имена като соли за баня, билкови тамяни и весел чай. Според специалисти най-страшното е, че психоактивните субстанции се предлагат свободно в интернет, което допълнително затруднява контрола върху тях.

Именно по интернет най-често тийнейджърите се снабдяват с наркотици, но варианти са и питейни заведения и заложни къщи в града – обясни Петрова.

Съветниците препоръчаха на Петрова и на секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Диана Господинова да изготвят обща стратегия и график за работата си по училища, за да бъдат обхванати в дейности по превенция на употребата на наркотици всички учебни заведения.