Статии

Заложните къщи в САЩ се местят в интернет

От почти десетилетие все повече хора тръгват да правят бизнес в интернет. От скоро към тази тенденция се присъединяват и все повече заложни къщи, за момента само в САЩ, но скоро се очаква това да се случи и в други държави, чието законодателство позволява подобно развиване на дейност. Все още се спори дали българската наредба за дейността на заложните къщи дава подобни възможности.

 
Както и реалните заложни къщи, тези развиващи дейност в интернет са предимно насочени към решаването на краткосрочните финансови проблеми на обикновените потребители. Единствената разлика е, че клиентите не трябва да посещават физическия обект, а могат да изпратят своите вещи с куриер до физически адрес, а парите им се предоставят по банкова сметка след одобрението на обекта за залог. След това в случай, че клиентът не пожелае да си откупи вещта, тя също бива продадена в електронният магазин за стоки втора употреба към заложната къща.


За да се спестят различни недоразумения или опити за измама има строга процедура включваща запитване по електронна поща с изпращане на снимки на вещта, която ще се залага. След като същата бъде разгледана по снимките на клиента се посочва диапазон, който може да бъде даден за нея. Ако клиента се съгласи на дадената му оценка той потвърждава и изпраща вещта. В случай, че вещта е годна да изпълнява функцията, за която е създадена и има съответната пазарна стойност сумата, за която е оценена се изпраща на клиента в посочена от него банкова сметка.

 
Обикновено обект на онлайн залог са дребни вещи, за които куриерските разходи са ниски – електроника, бижута, часовници и др. Въпреки това обаче онлайн заложните къщи охотно приемат като залог и по-обемисти, но с висока стойност вещи като произведения на изкуството или музикални инструменти. Важно е клиентът да знае, че заложната къща не носи отговорност за вещи, които не са опаковани съгласно изискванията и са били повредени при транспортирането. Характерно за онлайн залогът на движими вещи е, че периодите, за които се залагат са по-дълги, от порядъка на 3 месеца, като презаписването на договорите е също за 3 месеца, което е очевидно удобство за клиентите. Предвид по-ниските си разходи една онлайн заложна къща може да си позволи да предоставя парични заеми на много по-ниски лихвени проценти от тези, които имат физически обекти.