Статии

Залог на крадени вещи в заложната къща

Все още в обществото ни е широко разпространено мнението, че в заложните къщи много често се залагат движими вещи, които са обект на престъпление. В действителност, това е изключително рядко срещан случай особено в институциите, които кредитират срещу залог решили да работят спрямо наложените от законодателството правила.

Да заложиш движима вещ в заложна къща е изключително глупава идея!

Много от престъпниците откраднали вещ напълно погрешно предполагат, че оставяйки я в залог, тя ще бъде в последствие препродадена, следите от нея ще изчезнат, а ако няма вещ няма и престъпление, което да бъде доказано. За съжаление нещата съвсем не стоят по този начин. На всеки гражданин решил да остави своята вещ в заложна къща се изисква лична карта, като данните от нея се вписват в специален регистър на извършените залози. В същия регистър подробно като марка, модел, цвят и т.н. се описват и вещите, които се залагат. Освен това обикновено залогодателят бива заснеман и от средствата за видеонаблюдение в помещението.

За полицаите не представлява никакъв проблем да направят справка в съответният регистър за сключени сделки и да видят дали в тях има вещи, които са обект на престъпление, а от там да намерят и лицата, които са ги заложили. След като лицето бъде задържано за разследващите органи не представлява никаква трудност да бъде събран пълен набор от годни да издържат в съда доказателства – заложни билети, иззети вещи, разпечатки от регистри, свидетелски показания на служителите на заложната къща. Всичко необходимо за да бъде престъпникът осъден.

Между другото всичко това отдавна е много добре известно на престъпниците и същите намират други канали за пласиране на откраднатото. Тези от тях, които все пак оставят вещи в заложните къщи като правило са или лица с наркотична зависимост и липса на обективна преценка за това дали това е добра идея или „начинаещи” престъпници, които не са наясно как стоят нещата и съответно много бързо биват разкрити. Следва да се има предвид, че много от заложните къщи в България, които също биват потърпевши при евентуално открити в тях крадени предмети сътрудничат на полицията при разкриване на престъпленията и имат вътрешни правила как да се предотвратят такива загуби.

Както видяхме от днешното изложение вероятността да се попадне на крадена вещ в заложната къща е изключително малко вероятно, а и се надяваме, че с изнесените факти сме разубедили хората сдобили се с вещи по престъпен начин да разглеждат близката заложна къща като възможен канал за нейното пласиране.